Test:

 

TEST:

Vykonali sme test v garáži s plechovou bránou a o velkosti 30m2.Vonkajšia teplota bola -5°C a v garáži bola 0°C. Dali sme do garáže 2kW priamotop a nechali sme ho bežať 10 hodín. Po týchto 10 hodinách sme v garáži namerali teplotu 7°C. Nechali sme garáž vychladnúť aby boli také isté podmienky a dali sme do nej jedno zariadenie TEZA®2000, na ktoré sme napojili dva 1m oceľové radiátory Korad 22k 6/10. Po 10 hodinách bola na radiátoroch teplota 58°C a v garáži 15°C čo dokazuje, že priamotop s odberom 2kWh zohrial tuto garáž o polovicu menej ako keď sme použili zariadenie ktoré má tiež spotrebu 2 kWh a napojili sme na neho dva 1m radiátory. Teplota bola v garáži pri takej istej spotrebe 2kWh a za takých istých podmienok so zariadením TEZA®2000 vyššia o 50%.