Testy a rady

 

Úsporný režim a testy

TEZA 2000 MULTISTRONG -Vs- ELEKTROKOTOL 6 kW

Porovnali sme výkon nášho zariadenia s klasickým 6 kW elektrokotlom.

Na 6 radiátorov sme napojili 6 kW elektrokotol. Po cca 12 hodinách bola teplota na radiátoroch cca 40°C.

Naše zariadenie s nižším príkonom sme takisto napojili na týchto 6 radiátorov a po niekoľkých hodinách bola

teplota na radiátoroch cca 55°C. Prednosťou zariadenia TEZA 2000 MULTISTRONG je že keď má zariadenie

teplotu napr. 45°C tak radiátory majú vždy o 5°C vyššiu teplotu. U radiátorov je tepelný spád s našim zariadením

iba 5°C tak keď má radiátor hore 50°C tak dole má 45°C a taká istá teplota 45°C je aj na tepelnom zariadení.

(merané presným infračerveným termostatom)

TEZA 2000 MULTISTRONG - FUNGUJE ABSOLUTNE BEZ AKEJKOĽVEK STRATY.

 

16.04.2014 05:44

Úsporný režim- je 15 min. režim kedy nám idú súčasne dve lebo tri zariadenia tak, že 15 minút sú pod napätím a 15 minút sú bez napätie čo dosiahneme tak, že prívod do zásuviek do ktorých sú napojené tepelné zariadenia (aj čerpadlo) preženieme cez stykač a na cievku tohto stykača napojíme napríklad spínacie mechanické hodiny na 15 min. intervaly ktoré nám budú tento stykač ovládať podľa našich potrieb. Keď je vonku teplota napríklad okolo nuly tak nám stačí keď zariadenia idú na 15 min. intervaly teda v úspornom režime.V tomto prípade je spotreba el. energie o 50% nižšia. Voda sa napríklad v radiátoroch zohreje za 15 min. o 15°C ale za takú istú dobu sa ochladí len o polovicu 7-8°C. Ak prídu silnejšie mrazy, ktoré zvyčajne trvajú len niekoľko dní lebo týždňov alebo keď chceme mať rýchlejšie alebo väčšie teplo stačí prepnúť spínacie hodiny na stály režim.

Tento jednoduchý, ale veľmi šetrný spôsob kúrenia sa používa už v 90% našich zákaziek.

 

TESTY: Pri testoch sme zistili, že jedno zariadenie so spotrebou 2kWh zohreje štyri 1m radiátory na teplotu 40°C. Keď dáme dve zariadenia nad seba do série a budeme ich spúšťať súčasne na 15 min.itervaly tak, že 15 min. pôjdu a 15 min. nepôjdu, teplota na radiátoroch je kolísavá od 43°C – 52°C a spotreba el. energie je taká istá ako keby išlo jedno zariadenie. Teplota sa za 15 min. zvýši o 15°C ale za takú istú dobu vychladne len o polovicu 7°C - 8°C. Tepelný výkon sa nám zvýšil a spotreba el.energie ostala rovnaká a preto v konečnom dôsledku keď budeme vykurovať 4 miestnosti máme v tomto prípade nižšiu spotrebu el. energie ako 2kWh. Stále tyto zariadenia necháme ísť len v silnejších mrazoch.

Ďalší test sme vykonali v garáži s plechovou bránou a o velkosti 30m2.Vonkajšia teplota bola -5°C a v garáži bola 0°C. Dali sme do garáže 2kW priamotop a nechali sme ho bežať 10 hodín. Po týchto 10 hodinách sme v garáži namerali teplotu 7°C. Nechali sme garáž vychladnúť aby boli také isté podmienky a dali sme do nej jedno zariadenie TEZA®2000, na ktoré sme napojili dva 1m oceľové radiátory Korad 22k 6/10. Po 10 hodinách bola na radiátoroch teplota 58°C a v garáži 15°C čo dokazuje, že priamotop s odberom 2kWh zohrial tuto garáž o polovicu menej ako keď sme použili zariadenie ktoré má tiež spotrebu 2 kWh a napojili sme na neho dva 1m radiátory. Teplota bola v garáži pri takej istej spotrebe 2kWh a za takých istých podmienok so zariadením TEZA®2000 vyššia o 50%.